Anne Hemmingsen

Daglig leder

Kristoffer Mikkelsen

Salgsassistent

Peter Jørgensen

Salgsassistent - Gulv

Dorthe Hansen

Salgsassistent - Detail/gardiner

Taishi Takahashi

Transport ansvarlig

Top